ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
39 Α/13.3.2024
Αριθμός Νόμου
5094
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
13/03/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
23/02/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΙΔ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
08/03/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
08/03/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 106/7 4.3.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Αύξηση στεγαστικού επιδόματος Φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004 2. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα - Τροποποίηση υποπαρ. ΙΔ.1. παρ. ΙΔ’ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 3. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1Α ν. 4326/2015 4. Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 5085/2024 5. Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού - Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021
  • Αρ. Τροπολογίας: 107/8 4.3.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Κοινωνική προστασία προς πολίτες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές 2. Επαναπρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 ν. 3103/2003 3. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 3938/2011 4. Επέκταση Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής για το έτος 2023 5. Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ