ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
140 A'/21.09.2017
Αριθμός Νόμου
4489
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/09/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  Συνοδευτικό Αρχείο  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/08/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠ'
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΘ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
20/09/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1245/97 5.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης στο πλαίσιο της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1246/98 5.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1247/99 5.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1253/101 15.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την μισθοδοσία και κάθε είδους λειτουργικών δαπανών του ν.π.δ.δ. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 1254/102 18.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1255/103 18.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αντικατάσταση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό έκπτωσης (rebate) των φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1257/105 19.9.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ