ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Διεθνής Σύμβαση
Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
106 Α΄/ 06.06.2016
Αριθμός Νόμου
4393
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
06/06/2016
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
26/05/2016
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΛΖ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf 
Ημ. Ψήφισης
02/06/2016
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 465/27 1.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.4387/2016
 • Αρ. Τροπολογίας: 466/28 1.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν.4389/2016 σχετικά με θέματα δημοπράτησης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 467/29 1.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), τις Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ) και τις σχετικές συμβάσεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 468/30 1.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων α. ΕΝΦΙΑ, β. Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής, γ. Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, και δ. μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια
 • Αρ. Τροπολογίας: 469/31 2.6.2016
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση παρ.8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 70 του ν. 4389/2016), σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. 2. Μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) και των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τα διαχειρίζεται. 3. Κατάργηση της υποχρέωσης της υποβολής των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ