ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση − πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
191 A'/10.09.2014
Αριθμός Νόμου
4285
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
10/09/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
20/11/2013
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΔ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΛΓ'
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014) ΚΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
09/09/2014
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1733/96 21.8.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: α.Ρύθμιση οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης β.Ένταξη του ν.π.ι.δ. <Επάνοδος> στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. γ.Ρυθμίσεις ασφάλισης σπουδαστών Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών δ.Ρυθμίσεις θεμάτων εγγραφής αιτούντων στο μητρώο ασκούμενων δικηγόρων. ε.Δυνατότητα απόσπασης προσωπικού των καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στ.Δαπάνες Κρατικού Προϊπολογισμού
  • Αρ. Τροπολογίας: 1766/101 28.8.2014
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 26 του ν.4213/2013), σχετικά με την έκδοση οικονομικής άδειας επέκτασης ή προσθήκης και για υφιστάμενα κτήρια όπου στεγάζονται δικαστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης και εν γένει υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ