ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
08/07/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
01/07/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
10/07/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 195/13 8.7.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1.Ρύθμιση για οργανικές θέσεις κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 1566/1985 2.Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 1566/1985 3.Προσόντα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών δημόσιων σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 31 ν. 4763/2020 4.Κάλυψη συνολικών δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για τα έτη 2024 και 2025 - Προσθήκη παρ. 2Β στο άρθρο 100 του ν. 4270/2014


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ