ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
στην πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 73 παρ. 3 και 4, 74 παρ. 3 και 5 εδ. 3 και 4, 75 παρ. 2 και 76 παρ. 3 του Συντάγματος
Τύπος
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
23/01/2007


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ