ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
54 Α'/09.03.2023
Αριθμός Νόμου
5028
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/03/2023
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
22/02/2023
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ' Σύνοδος ΠΓ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
07/03/2023
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1632/136 6.3.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Ευθύνη νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων - Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 927/1979. 2. Ειδικός ανακριτής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4198/2013. 3. Χρόνος έναρξης διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού ‘Έργου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 4. Ρυθμίσεις για το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο των δικαστικών υπαλλήλων του εφετείου και του διοικητικού εφετείου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 84, παρ. 1 άρθρου 85, παρ. 2 και 7 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 88 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 5. Κοινοποίηση πίνακα με αναλυτικά αποτελέσματα σταυροδοσίας των υποψηφίων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 98 π.δ. 26/2012. 6. Αρμόδια όργανα για επίδοση - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 107 π.δ. 26/2012.
  • Αρ. Τροπολογίας: 1633/137 6.3.2023
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Ρύθμιση για τα έξοδα κηδείας των προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη. 2. Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 89 ν. 5018/2023 - Εξουσιοδοτική διάταξη. 3. Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν.2130/1993. 4. Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν. 496 1/2022 - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022. 5. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. 6. Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως - Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ