ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
65 A'/24.04.2019
Αριθμός Νόμου
4607
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
24/04/2019
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
05/04/2019
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Δ΄ Σύνοδος ΡΙ΄
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/04/2019
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2086/276 12.4.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εισαγωγή ρυθμίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 4479/2017 για την παροχή της δυνατότητας κατανομής πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. των Δήμων απευθείας σε Συνδέσμους O.T.A. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2087/277 12.4.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και άλλες διατάξεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 2089/278 12.4.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) και άλλες διατάξεις.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2090/279 15.4.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2092/281 15.4.2019
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν σύμβαση παραχώρησης για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ