ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
38 Α/12.3.2021
Αριθμός Νόμου
4783
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/03/2021
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
05/03/2021
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σύνοδος ϞΣΤ
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
11/03/2021
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 792/119 10.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ β) Συμβάσεις καθαριότητας του e-ΕΦΚΑ γ) Ρυθμίσεις για το Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείον Πειραιώς
 • Αρ. Τροπολογίας: 793/120 10.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α) Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οδοιπορικά έξοδα β) Ακατάσχετο πληρωμής εταίρων υλοποίησης - δικαιούχων του στεγαστικού προγράμματος ESTIA 2021
 • Αρ. Τροπολογίας: 794/121 10.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμου Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
 • Αρ. Τροπολογίας: 800/126 11.3.2021
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ