ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Εσωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Αριθμός Φεκ
12 Α/26.1.2024
Αριθμός Νόμου
5083
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
26/01/2024
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
11/01/2024
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΠΕ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
22/01/2024
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
22/01/2024
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 75/8 19.1.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976. 2. Προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4674/2020. 3. Χρόνος παράτασης της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019. 4. Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023.
  • Αρ. Τροπολογίας: 79/12 22.1.2024
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: 1. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές εκλογές από εκλογείς εκτός επικρατείας. 2. Προσαρμογή προθεσμιών - Περιορισμός αποστολής φακέλων μόνο σε εκλογείς εκτός επικρατείας. 3. Περιεχόμενο ειδικών φακέλων ψηφοφορίας για τη διενέργεια εθνικών εκλογών. 4. Καταργούμενες διατάξεις. 5. Έναρξη ισχύος.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ