ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναζήτηση


Τίτλος
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
5 Α'/17.1.2018
Αριθμός Νόμου
4512
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/01/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
09/01/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΣΤ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
15/01/2018
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
15/01/2018
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1436/229 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 2. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016, που αναφέρονται στη διεξαγωγή των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προιόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1437/230 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του αρ. 75 του ν. 4270/2014 και τροποποίηση/συμπλήρωση διατάξεων περί πλειστηριασμών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1438/231 12.1.2018
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διοικητικό πρόστιμο σε παράβαση διατάξεων αναφορικά με την πώληση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας.


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ