ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

                                                                                 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ             

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                   

 

 

                                            

                                                                   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 15-6-2022 έως 17-6-2022)

 

 

 

Τετάρτη 15-6-2022

Ώρα 09:00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

Παρασκευή 17-6-2022

Ώρα 09:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ