ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                   

                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

                                                                                 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                                

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                         

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                   

                                                                                                                       ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ   

                                                                                                                    23/6/2022 ΏΡΑ 12:20’     

 

                                                                   

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 20-6-2022 έως 24-6-2022)

 

Δευτέρα 20-6-2022

Ώρα 12:00’                         

Α’   ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                Αρμοδιότητας Υπουργείων ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και

                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

                                                 Η με αριθμό 13/9/11-5-2022 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

                                                 είκοσι δύο (22) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής 

                                                Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής με θέμα:

                                               «Οι αντοχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

                                               εξαντλήθηκαν, απαιτούνται λύσεις τώρα».

Ώρα 15.00’                

Β’    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:               Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                             (μετά το πέρας της συζήτησης της Επίκαιρης

                                              Επερώτησης). 

                             

Τετάρτη 22-6-2022

Ώρα 10:30’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

Παρασκευή 24-6-2022

Ώρα 09:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ