ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

                                                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                                         

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’

                                                                                                                                                                              ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β’

                                                                                     6/03/2019  ώρα 14:40΄

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

            

                (Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 4-3-2019 έως 8-3-2019)

 

 

Δευτέρα 4-3-2019

 

Ώρα 18.00΄                            Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

   

 

Τρίτη 5-3-2019

 

Ώρα 09.30’                           ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                                        Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής  

                                            Επιτροπής «για το δημογραφικό», σύμφωνα με το άρθρο 45

                                            παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής.

 

Πέμπτη 7-3-2019

                                              

 Ώρα 09.30’                                                           Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                          (Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

 

 

Παρασκευή 8-3-2019

 

Ώρα 10.00’                 Α.     ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                                             Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για  

                                    την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

 

                                    Β.      Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

                                             

 

 Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα