ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                                                                                

                                                                                              

                                                                                              Ανατύπωση Α’ 13/9/2022

                                                                                               Ώρα 12:15’

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

                                                                                 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                                ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                   

 

                                                                

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 12-9-2022 έως 16-9-2022)

 

Δευτέρα 12-9-2022

Ώρα 17:00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Τετάρτη 14-9-2022

Ώρα 09:00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                                       (Η Συζήτηση ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

 

Ώρα 10:00’                         ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ

           ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                                Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την  

                                Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της

                                Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

 

Πέμπτη 15-9-2022

Ώρα 10:00’                   Επετειακή Αναφορά από τον Προεδρεύοντα της  

                                      συνεδρίασης στην Παγκόσμια Ημέρα της Δημοκρατίας

 

Παρασκευή 16-9-2022

Ώρα 09:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ