ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                   

                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

                                                                                 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                              

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                                          ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

                                                                                                     14-7-2022

                                                                                                    ΩΡΑ 14:00

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 11-7-2022 έως 15-7-2022)

 

Δευτέρα 11-7-2022

 

  Ώρα    15:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Τρίτη 12-7-2022  

 

 Ώρα 12.00’                        ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

                                                     

Κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου  για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών του αρμοδίου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγματος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύουν, μετά από την έκδοση του με αριθμό 25/2022  Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 

 

Ώρα 12.30’                        ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου  για την ανάδειξη δεκατριών τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών του αρμοδίου Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγματος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύουν, μετά από την έκδοση του με αριθμό 4/2022  Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην Υπουργός Επικρατείας από 23-09-2015 έως 05-11-2016 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09-07-2019, κ. Νικόλαος Παππάς ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινη πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Παρασκευή 15-7-2022 

 Ώρα   10:00’                                 Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

(μετά το πέρας του νομοθετικού έργου)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ