ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                                                               

                                                                                                                     ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

                                                                                                                       ΩΡΑ 12.30'

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 28-3-2022 έως 1-4-2022)

                                

 

Δευτέρα 28-3-2022

  Ώρα 16.30’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Τετάρτη 30-3-2022               

 Ώρα 09.00’                               Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Παρασκευή 1-4-2022 

 Ώρα 10.00’                       

Α’     ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:               Συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης αρμοδιότητας

                                                   Υπουργείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.   

                                                   Η με αριθμό 11/7/14-3-2022 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

                                                   πενήντα πέντε  (55) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής

                                                   Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς

                                                   με θέμα: «Κομματισμός και Αναξιοκρατία στην επιλογή

                                                   των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης».   

 

Ώρα 13.00’                

Β’    ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                 Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                               (μετά το πέρας της συζήτησης της Επίκαιρης

                                                     Επερώτησης). 

          

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ