ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

                                                                                 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ   

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                    ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ  19-9-2022

 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                                                        ΩΡΑ 16:15

                                                                                                             

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 19-9-2022 έως 23-9-2022)

 

Δευτέρα 19-9-2022

Ώρα 17:00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Τετάρτη 21-9-2022

Ώρα 09:00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                               

Πέμπτη 22-9-2022

Ώρα 10:00’                         ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ

     ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Επαναληπτική κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, μεταξύ των μελών του  Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την ανάδειξη τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών του αρμοδίου Ειδικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγματος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύουν, μετά από την έκδοση του με αριθμό 4/2022  Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παράγραφος 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο πρώην Υπουργός Επικρατείας από 23-09-2015 έως 05-11-2016 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09-07-2019, κ. Νικόλαος Παππάς ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινη πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Παρασκευή 23-9-2022

Ώρα 10:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ