ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                             

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                                                               

                                                       

            

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 11-4-2022)

 

 

Δευτέρα 11-4-2022

Ώρα 15.00’                       Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ