ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                                                         

                                                                                                             ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

                                                                                                         22-3-2022

                                                                                                        ΩΡΑ 11:45

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 21-3-2022 έως 23-3-2022)

 

 

Δευτέρα 21-3-2022

 

  Ώρα 15.00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

Τετάρτη 23-3-2022            

Ώρα 09.00’                         Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                                     (Η Συζήτηση ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.

 


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ