ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                   

                                                                                              

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

                                                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 7/7/2022

                                                                                                                                                                                                 ΩΡΑ: 12:00                                                                              

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                               

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                            

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’                                                  

                                                                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

             (Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 4-7-2022 έως 8-7-2022)

 

                                            Δευτέρα 4-7-2022

                                               Ώρα    15:00’                        Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

                                            Τετάρτη 6-7-2022 

                                             Ώρα 09.00’                            Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

                                                           ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  Ώρα 12.00’                  Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,

                                     σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την

                                     ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της Κυβέρνησης   

  

Παρασκευή 8-7-2022  

  Ώρα   09:00’                            Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

                                                                                                  (Η Συζήτηση ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)

 

Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.

 

 


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ