ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

                                                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ                                                         

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                              ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’                                                                                              16/04/2019 ΩΡΑ 14:50                                                         

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

            

                            (Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 15-4-2019 έως 19-4-2019)

 

 

Δευτέρα 15-4-2019

Ώρα 18.00΄                            Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

   

Τρίτη 16-4-2019

Ώρα 09.30’                           

                                               Αναφορά στη μνήμη του πρώην Προέδρου της Βουλής,  

                                               Δημητρίου Σιούφα

                          

Τετάρτη 17-4-2019

Ώρα 10.00’                           ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

                               Α. Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη   διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών», σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής.

                               Β.  Λήψη απόφασης της Βουλής των Ελλήνων επί της προτάσεως του Προέδρου της Βουλής «για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών»,  σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής.

 

Πέμπτη 18-4-2019

 Ώρα 09.30’                          Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

Παρασκευή 19-4-2019

Ώρα 10.00’                          

Α.                                          Ειδική Αναφορά από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης

                                              για την Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.

                                       

Β. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:                        Συζήτηση της με αριθμό 10/8 από 29-3-2019 Επίκαιρης 

                                             Επερώτησης τεσσάρων (4) Ανεξάρτητων Βουλευτών προς

                                             τον Υπουργό Εξωτερικών, με θέμα: «Διαγωνιστική διαδικασία

                                             για την ανάδειξη παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης των

                                             Προξενικών Γραφείων Διπλωματικών Αρχών».

 

  Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα