ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

                              

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ B΄

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

 

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Ώρα 10.00 π.μ.

 

 

 

Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τα 70 χρόνια της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του 2017 ως έτους Δωδεκανήσου.

 

Τη  Συνεδρίαση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος.

 

 

 

Αθήνα,  23  Φεβρουαρίου 2017

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα