ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 
 
ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
                                                                                                                             
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΠΘ΄
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
Ώρα 18.00’
 
 
Θ Ε Μ Α
 
Συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, σύμφωνα με τις από 25 Ιουνίου 2015 και 23 Αυγούστου 2015 αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων.
 
 
Αθήνα, 23 Αυγούστου  2015
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 
 
 
 
     ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα