ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής
Ημερομηνία - Ώρα
14/05/2019 13:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Α) Διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Κανονισμού σε εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, για την ανανέωση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51Α/10.4.1997), όπως ισχύει.
  2. Β) Πρόταση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106Α΄/24.6.1987), όπως ισχύει (εκλογή μελών προεδρείου σε περίπτωση ανασυγκρότησης διαλυθείσης κοινοβουλευτικής ομάδας).