ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
14/07/2010 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. β) Βελγική Προεδρία. Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει ο Πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα, κ. PierreVasen.
  2. α) Διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Βελγίου.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ