ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Εξεταστική Επιτροπή για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Ομολόγων
Ημερομηνία - Ώρα
06/07/2010 14:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. α) Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
  2. β) Διαδικαστικά θέματα.