ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
Ημερομηνία - Ώρα
14/02/2022 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Ολομέλειας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡOΠH ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας».
Εισηγητές: Διονύσιος Χατζηδάκης και Γεώργιος Τσίπρας

Νομοσχέδιο: Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

A.A. 2η συνεδρίαση

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ