ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων
Ημερομηνία - Ώρα
11/09/2019 10:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου