ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Εξεταστική Επιτροπή για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Ομολόγων
Ημερομηνία - Ώρα
01/07/2010 13:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.