ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Νοέμβριο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα επτά (47) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
 
ΙII. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,:

από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη, σχετικά με τα πεπραγμένα και τις προοπτικές των Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς & Αιγαίου και Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (1η , 2η και 6η Υ.ΠΕ.).
  Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Σταύρος Πεντέας, Διοικητής 1ης Υ.ΠΕ., Αθανάσιος Παπαρούπας, Διοικητής 2ης Υ.ΠΕ. και Νικόλαος Στακιάς, Διοικητής 6ης Υ.ΠΕ..
 
από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη, σχετικά με το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων.
 
 
IV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
  «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)»
(σ/ν  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(2 συνεδριάσεις)
 
«Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)   
(3 συνεδριάσεις)
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Καναδά αφενός, και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
 (1 συνεδρίαση)

• «Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημόσιων Έργων».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
(1 συνεδρίαση)

2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαο Ταγαρά, σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και διαβούλευση για τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ενόψει της τελικής προετοιμασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής νομοσχεδίου για τις πράξεις εφαρμογής και τις εισφορές σε γη και χρήμα.
 
 
 3. Άλλα θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη,  σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49A  του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης κατασκευής έργου με τίτλο «αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ρεθύμνου».
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του ΚτΒ, σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας καλωδίων και αγωγών στους οίκους «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» και «ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.».
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 70 του ν. 4249/2014, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.), κ. Αθανασίου Λέκκα, Αρχιπυράρχου.
 
• Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2012 και 2013, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Νικολάου Βασιλάκου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, οι κ.κ.: Μιλτιάδης Ασλάνογλου και Γεώργιος Λάγαρης, Αντιπρόεδρος και Μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αντίστοιχα, καθώς και η κυρία Ευαγγελία Γαζή, Γενική Διευθύντρια της Αρχής.
 
• Ικανοποίηση του αιτήματος εκπροσώπων της Επιτροπής Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας για άμεση εμφάνιση και ακρόασή τους, ενώπιον της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκπρόσωποι, κ.κ: Πλάτων Τασχουνίδης, Στυλιανός Χριστοφορίδης, Ηρακλής Κοσκινόπουλος και Σπυρίδων Αρώνης.
 
• Πρώτη συζήτηση επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενο με αυτό.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Λεωνίδας Κανέλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και Άγγελος Συρίγος, Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, πρώην Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, για τα προβλήματα της Ομογένειας στην Ουκρανία.                                                  
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
IV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
•  Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 Ενημέρωση από την Υφυπουργό Υγείας, κυρία Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου, για θέματα της αρμοδιότητάς της και ειδικότερα για:
 
  • πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις νέες γυναίκες και μητέρες,
  • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέργων,
  • περιγεννητική φροντίδα και μητρικός θηλασμός,
  • υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
  • επίδομα τοκετού,
  • μέτρα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
 Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν και οι κ.κ. Αθηνά Κυρλέση, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Φωφώ Καλύβα, Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης Κρατικών Υπηρεσιών και Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
 
          
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέματα:
 
 • α) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
    β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από στελέχη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σχετικά με την ασφάλεια του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού.
     Την Επιτροπή ενημέρωσαν από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οι κ.κ.: Αθανάσιος Ματθαίου (Προϊστάμενος της Δ/νσης Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου και Παραχωρήσεων), Νικόλαος Ραχανιώτης (Προϊστάμενος της Δ/νσης στην Περιφερειακή Υπηρεσία Γρεβενών) και Αθανάσιος Τσαντσάνογλου (Προϊστάμενος του Τμήματος Οδικής Ασφάλειας).
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.      
 

 VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Άγγελο Τσιγκρή, για τη σημερινή κατάσταση στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και, ειδικότερα, για τον Σωφρονιστικό Κώδικα, τις φυλακές Τύπου Γ΄, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, τις άδειες κρατουμένων και την εφαρμογή της νομοθεσίας για εξαρτημένα από ναρκωτικά άτομα.
 
• Συζήτηση επί των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα σε σχέση με τους υπό κατάρτιση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Ποινικό Κώδικα. Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Βασίλειος Μαρκής, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ., Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα και Ζήσης Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
 
VIIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και προγραμματισμός των εργασιών της.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
           
• Ενημέρωση, εκκρεμότητες (πρόσκληση Υπουργών, πρόσκληση Φορέων), προγραμματισμός.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής,:
 
• του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
 
• της προτεινομένης, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 
                                   
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Κλήση και ακρόαση του Καθηγητή, κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, Διευθυντή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) - Συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.             

 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κ.τ.Β., από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Ανδριανό, για το θέμα της Οπαδικής Βίας.
 
           
 IΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Συνήλθαν σε δύο (2)  κοινές συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
•   «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».
(σ/ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για θέματα, που θα ρυθμιστούν με τροπολογίες, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 
 
ΗΜΕΡΙΔΑ

 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  διοργανώνουν Ημερίδα για την παρουσίαση του:
 «Προσχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού»
 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1* + 2**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5 +1*

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

4

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
1

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 


Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία