ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε δύο (2) συνεδριάσεις.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο  (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
 
• «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (Α΄249)».
• «Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄253), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος».
(1 συνεδρίαση)   
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κ. Αθανάσιο Μισδανίτη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κ.τ.Β., σχετικά με την ανάθεση των εργολαβιών της Διακήρυξης ΔΔ-209, που αφορά στην ανάδειξη Αναδόχων Εργολαβιών κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής.          
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης.
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Αύγουστο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
             
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
2
 
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία