ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Μάιο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα εννέα (39) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
• «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
 (σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 (Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος)
 (3 Συνεδριάσεις)
 
ΙΙ.  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 • «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(4 Συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο Βούτση, σχετικά με την αναγκαιότητα λειτουργίας της υποεπιτροπής αρμόδιας επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
ΙΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) – Ν.Π.Δ.Δ.,:
 
Ιωάννη Τσιάλτα και Φωτεινής Αθανασοπούλου αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α 199), όπως ισχύει, την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 της αρ. Υ103/2-3-2015 (ΦΕΚ Β 309).
 
κ.κ. Ιωάννη Τσιάλτα και Ανδρέα Μανέτα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α 199), όπως ισχύει, την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 της αρ. Υ103/2-3-2015 (ΦΕΚ Β 309).
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
• α) Προγραμματισμός έργου της Επιτροπής
  β) Ενημέρωση από τον Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για θέματα αρμοδιότητάς του και συζήτηση επί της τριμηνιαίας Έκθεσης, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Δημήτριος Μάρδας.ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43A του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 7 του ν. 4324/2015, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Νικόλαο Παππά, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρίας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) κ.κ. Διονυσίου Τσακνή, Χαράλαμπου Ταγματάρχη, Μιχάλη Γρηγορίου, Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και Νικολάου Τρανού αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Νικόλαος Παππάς, Υπουργός Επικρατείας, Ελευθέριος Κρέτσος, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μιχαήλ Καλογήρου, Νομικός Σύμβουλος και οι προτεινόμενοι για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρίας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).
 
• Ακρόαση του διατελέσαντος Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της Υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» κ. Σήφη Βαλυράκη.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
• Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ.κ. Νικόλαο Ζαχαριάδη, Δημήτριο Φρατζή, Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, Μιχαήλ Μαυρόπουλο, Σταμάτιο – Νικόλαο Κίσσα, Χρήστο Βρεττόπουλο, Ελισάβετ Φερεκύδου και Μαρία Τσιροπούλου,  σχετικά με τα προβλήματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
• Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί – Ευρωπαϊκές Εξελίξεις – Ελληνική Πραγματικότητα.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση τα  μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Γεώργιος Μπάλιας, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστοτέλης Τύμπας, Αν. Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος Έρευνας του Διεθνούς Δικτύου ESST, Δημήτριος Μπιλάλης, Αν. Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών, Βάσω Κανελλοπούλου, εκπρόσωπος της Εναλλακτικής Κοινότητας «Πελίτι», Έλενα Δανάλη, εκπρόσωπος της GreeenPeace Ελλάδος και Κωνσταντίνος Διάκος, Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού σε θέματα Περιβάλλοντος.
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση τα  μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Βασίλειος Ντούρας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεώργιος Λώλος, Γεωπόνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και Κωνσταντίνος Διάκος, Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού σε θέματα Περιβάλλοντος.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εθνική Στρατηγική στην Έρευνα και Τεχνολογία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Θωμάς Μαλούτας.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Έμφυλη βία - Αντιμετώπιση.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Σταματίνα (Μάτα) Καλουδάκη, Εκπρόσωπος της Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών, Αντωνία Τσαρέα, Πρόεδρος της Γυναικείας Ομάδας Αυτοάμυνας, Λίλιαν Γαζή, Συντονίστρια του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Ανδρικής Βίας κατά των Γυναικών και Εκπρόσωπος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Καταπολέμηση της Ανδρικής Βίας κατά των Γυναικών, Τιτίνα Πανταζή, Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.), Χρυσηίδα Σφανδού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών, Μίκα Ιωαννίδου, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών, Παρασκευή Δάγκα, Ειδική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), Παναγιώτης Δαμάσκος, Πρόεδρος της Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.), Διονυσία Βωβού, Εκπρόσωπος της Οργάνωσης Γυναικείων Δικαιωμάτων «Το Μωβ», Addisalem Abebe, Γραμματέας της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (United African Women Organization), Δήμητρα Μάλλιου (Malo), Συντονίστρια του Πανελλαδικού Δικτύου Μεταναστριών και Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Katerina Kuchirka, Πρόεδρος της Ουκρανικής Κοινότητας στην Ελλάδα «Η Γη του Πελαργού», Ζέττα Μακρή, Πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών και Ειρήνη Φερέτη, Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
• Γυναικεία αμειβόμενη εργασία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Ευρωβουλεύτρια, κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, καθώς και οι κ.κ.: Βασιλική Σαΐνη, Εκπρόσωπος του Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας και Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και Γεώργιος Κουμπούρας, Νομικός Σύμβουλος στο Νομικό Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Ευαγγελία Βαρσάμη και Φλωρεντία Περδίου, Ειδικές Επιθεωρήτριες Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Ηλέκτρα Δεμοίρου, Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Ισότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Τάνια Καραγιάννη, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Κατερίνα Μπουγιούκου, Γραμματέας Γυναικών της ΓΣΕΕ, Έλλη Βαρχαλαμά, Νομική Σύμβουλος της ΓΣΕΕ και Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ για Θέματα Ισότητας, Ιωάννα Προφύρη, Υπεύθυνη του Γραφείου Ισότητας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της ΓΣΕΒΕΕ και Δρ Ζιζή Σαλίμπα, Οικονομολόγος της Εργασίας – Εμπειρογνώμων.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Η στρατηγική του τουρισμού και η συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη.
• Περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός.    
                                                
Και στις δύο συνεδριάσεις τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Γεράσιμος Ζαχαράτος.
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής – Προτάσεις δράσεων.
  
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α παρ. 2 περ. η΄ του Κανονισμού της Βουλής, για υπόθεση που αφορά τους Βουλευτές κ.κ. Ιωάννη Λαγό και Γαρυφαλλιά (Λιάνα) Κανέλλη και άπτεται θεμάτων προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του κοινοβουλευτικού θεσμού και των Βουλευτών.
•  Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
           
 
VIIII. Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές και το έργο του Υπουργείου.
  β)  Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
• Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης. 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου:
 
• από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Στρατούλη, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) κ. Αθανασίου Μπακαλέξη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ)
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου της Επιτροπής και ενημέρωση για την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
 
• Ενημέρωση της Επιτροπής από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) που συνέταξε την Έκθεση για τον «Προσδιορισμό Αξιώσεων από τις Γερμανικές Επανορθώσεις και το Κατοχικό Δάνειο».
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής.
•  Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων.
• Αρχική τοποθέτηση των Βουλευτών επί του οριζόμενου από την απόφαση της Βουλής αντικειμένου της Εξεταστικής Επιτροπής και κατάρτιση του πρώτου καταλόγου μαρτύρων.
• Εξέταση μαρτύρων (2 συνεδριάσεις)
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35)».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
  
ΙΙ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – Η.Π.Α. (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων - TTIP) .
Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης.
 
III. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών, από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την πορεία του ΕΣΠΑ.

 

 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάιο 2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

 

       ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1*

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

5

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2 + 1* + 1** + 1***

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

2 + 1***

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ)
 
2

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
 
5

 

 
*, **, *** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.