ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2010
 
Κατά τον μήνα Ιούνιο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε ογδόντα δύο (82) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
 • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού».
 
 • Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, μετά από ακρόαση των προτεινομένων από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για διορισμό στις θέσεις:
 α) του Προέδρου και του ΑναπληρωτήΠροέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε, κ. Κωνσταντίνου Χρυσαφίδη και κ. Κωνσταντίνου Βρατσάλη, αντίστοιχα, 
β) του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου τουΣυμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Γεωργίου Μάρκου και κ. Θωμά Σφηκόπουλου, αντίστοιχα,
γ) του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου τουΣυμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Νικολάου Αλεξανδρή και κυρίας Δόμνας Κακανά, αντίστοιχα,
δ) του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου τουΣυμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου και κ. Γεωργίου Σπανού, αντίστοιχα.
 
  
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.  Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφ’ ενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
 
«Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
 
2. Ενημέρωση της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας για εθνικά θέματα.
 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για τα υπό κατάθεση νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».
 
«Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου».
 
«Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».
 
 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
 
2.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».              
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας». 
 
2 Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις. Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις».
(σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
(3 συνεδριάσεις)
 
              3. Ενημέρωσηαπό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ Ανδρέα Λοβέρδο και τον Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Γεώργιο Προβόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την διαχείριση των αποθεματικών των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
•. Ενημέρωση,σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, ως προς το πλαίσιο συνεργασίας, την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση και τους ενδεχόμενους τρόπους βελτίωσής της, σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας.
 
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά στις εργασιακές σχέσεις και που θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3845/2010.
 
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, για τα υπό κατάθεση νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 
•  «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις»
 
• «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων».
 
2. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
(2 συνεδριάσεις)
           
            • «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ”».
            (σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
            (2 συνεδριάσεις)
 
             • «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων».
(σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
 
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.   Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής,
 
α) για τα υπό κατάθεση νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
 
 
            • «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141Α’».
 
• «Προστασία της βιοποικιλότητας».
 
β) για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
 
• «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση σύνταξης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών».
 
2.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(3 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εμπορική ναυτιλία».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
           
 • «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(3 συνεδριάσεις)
 
3. Ενημέρωση από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής, μετά από αίτημα Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μελών της Επιτροπής, σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
(2 συνεδριάσεις)
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δημήτριος Κυριτσάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς που συνδέονται άμεσα με το θέμα.
 
  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, σχετικά με την πορεία και την προοπτική των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
• Συζήτηση για:
α) Αποτελέσματα της Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (XLIII COSAC) που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, από την 30η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2010.
β) Καθορισμό προτεραιοτήτων της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, βάσει της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Έτος 2010: Ώρα για Δράση» {COM (2010) 135 τελικό}.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Αρχής για την υπόθεση των υποκλοπών.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων 2009, καθώς και επί της Εκθέσεως Προτάσεων για τη Βελτίωση της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Ιωάννη Λασκαρίδη.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων του έτους 2009 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Λεωνίδα Κανέλλου.
 
• Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων του έτους 2009 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Γεωργίου Βέη.
 
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (American Hellenic Institute – Α.Η.Ι.).
 
Ενημέρωση από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σχετικά με πολιτικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη και προβολή της ελληνικής γλώσσας.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων.
 
Στην πρώτη συνεδρίαση την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Αντώνης Δημόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Μιχαήλ Σαμπατακάκης, Επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κυρία Τασούλα Πανταζοπούλου, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 
Στην δεύτερη συνεδρίαση την Επιτροπή ενημέρωσαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη και η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
Παρουσίαση της ευρωπαϊκής υποδομής για το έργο « HiPER» και εθνικά οφέλη.
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Καθηγητή κ. Ευάγγελο Καπετανάκη και τους κ.κ., Μιχαήλ Ταταράκη, Καθηγητή Οπτοηλεκτρονικής και Laser και Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Καθηγητή Κυματικής Φυσικής, Οπτικής και Ακουστικής.
 
•Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Αποτίμηση του έργου της Επιτροπής και συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης.
 
              •  Βουλή των Εφήβων: Το ιστορικό της λειτουργίας του θεσμού και οι προοπτικές του.
Στην Επιτροπή παρέστησαν οι κ.κ.: Ευάγγελος Χρυσός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Καθηγητής, Σοφία Ζαραμπούκα, Πρόεδρος του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Συγγραφέας, Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Χρήστος Σιγάλας, τέως Σχολικός Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Αναστασία Αδάμη – Χατζοπούλου, Φιλόλογος, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Δημήτριος Γέμελος, Δημοσιογράφος, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Άλκη Ζέη, Συγραφέας, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Αχιλλέας Λεοντάρης, τέως Σχολικός Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Σοφία Μώραλη, Εκπαιδευτικός – Ηθοποιός, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», Ρίτσα Φράγκου – Κικίλια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος «Βουλή των Εφήβων».
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής για την Α΄ Σύνοδο και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 
            •  Προώθηση Βιώσιμων Επενδύσεων και Ολοκληρωμένης Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε..
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, κ. Ηλίας Λιακόπουλος.
 
• Η Συμβολή των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Θεσμικό πλαίσιο, σκοποί, δραστηριότητες και προτάσεις για το μέλλον.
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.: Γεώργιος Αρβανιτίδης, Βουλευτής Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης, Νομάρχης Δράμας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.), Γεώργιος Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής της «Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ», Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.), Βασίλης Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής της «Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – ΑΝΕΘ Α.Ε.», Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.), Ευστάθιος Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής της «Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε.» και η κυρία Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια της «Αναπτυξιακής Αχαΐας Α.Ε.».
 
 
VIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Η πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο χώρο του αθλητισμού.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος.
 
ΙI. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής για το έργο του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) – Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Ε.Μ.Π.), από τον κ. Χρήστο Ντζούφρα, Ταξίαρχο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόεδρο του Συντονιστικού Οργάνου.
 
            ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με την πορεία εφαρμογής της συμφωνίας – πλαισίου της 18ης Μαρτίου 2010 για τα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» και τα προγράμματα των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.
 
• Συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
 
• «Διαχείριση υδατικών πόρων»
Τα μέλη της υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Svetoslav Danchev και Ηλίας Ντεμιάν, ερευνητές-συνεργάτες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).
 
• Αποτίμηση της κατάστασης των υδατικών πόρων - Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
• από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ», κυρίας Αγγελικής Μπούρα και κ.Αριστείδη Σαμίτα, αντιστοίχως.
 
• από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) Α.Ε., κυρίας Χρυσαυγής (Αυγής) Μαρκοπούλου και κ. Δημητρίου Λάμπρου, αντιστοίχως.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
            Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek, με θέμα:
 
• Ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό το φως της Συνθήκης της Λισαβόνας και η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
            Πραγματοποίησαν μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
 
            Ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου.
 
 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση και έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
   (3 συνεδριάσεις)
 
• Εξέταση μάρτυρα.
   (2 συνεδριάσεις)
 
 
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
 
Πραγματοποίησε δέκαεπτά (17) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
• Εξέταση μαρτύρων.

 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούνιο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6+1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
7
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5+1**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
11
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1*+1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ      ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
2
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
5
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
17
*, ** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.