ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Ιούνιο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε εξήντα τέσσερις (64) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου:
 «Για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
             (π/ν αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού)
           
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.    Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
               «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας».
  (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
               (1 συνεδρίαση)
       
2.       Άλλα θέματα:
• Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Κίεβο της Ουκρανίας, κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου.
             • Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, κ. Ιωάννη Χριστοφίλη.
              •   Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, κ. Δημητρίου Τσούγκα.
             •   Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Βελιγράδι της Σερβίας, κ. Κωνσταντίνου Οικονομίδη.
 
  
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε  (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
  1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
             «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., Αναμόρφωση Οργανισμού Ν.Σ.Κ., και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(4 συνεδριάσεις)
 
  1. Άλλα θέματα:
            Συζήτηση επί της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012 - 2013.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.    Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄32)»».
(σ/ν Υπουργείου Υγείας)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων.
 
 
V.    ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
            «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας περί εκδόσεως».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
           
  
 
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010».
           (σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
           (4 συνεδριάσεις)
 
 • «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(4 συνεδριάσεις)
           
• «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύμβασης του 1988 για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
            • «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων».
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, με θέμα «Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική ( ΚΑλΠ)».
(1 συνεδρίαση)
 
              
              3. Άλλα θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του ΚτΒ, σχετικά με τρεις συμβάσεις έργων α) μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τη Καλαμαριά, β) κατασκευή Β΄ Λειτουργικής Φάσης Συγκροτήματος Θριασίου και κατασκευή Σ.Σ. Ζεφυρίου και γ) κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας.
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α παρ.6 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κ. Γεώργιο Παπαρσένο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως που αφορά το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικού αερίου εξισορρόπησης για το χρονικό διάστημα: 01 Απριλίου 2013 08:00 έως 1 Ιανουαρίου 2014 08:00.
 
            • Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρo 32 παρ. 9 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου σχετικά με τη σύμβαση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημοσίου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης του Νομού Φλωρίνης.
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Ακρόαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως έτους 2011.
 
            • Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έτους 2012 και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Βασιλείου Φλωρίδη.
 
  
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
      • α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για θέματα της Ελληνικής Ομογένειας στην Αλβανία.
 
           Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Αντώνιος Νέτσος, Πρόεδρος της Αδελφότητας Δρυμαδιωτών Χειμάρρας «Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ», Μαρία Μπολάνου, Πρόεδρος της Ένωσης Χειμαρριωτών, Παναγιώτης Λέκκας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κάτω Δρόπολης «ΟΙ ΑΤΙΝΤΑΝΕΣ», Ελένη Δήμου, Αντιπρόεδρος της Νεολαίας Βορειοηπερωτών, Γεώργιος Τζομάκας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Λιβαδειάς και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ», Θεόδωρος Νίτσας, Γραμματέας της Ένωσης Ελληνοβλάχων Βορείου Ηπείρου, Ιωάννης Μπάρης, Πρόεδρος της Νεολαίας Επαρχίας Λιβαδειάς, Γεώργιος Τσελίκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Πολύτσανης-Πωγωνίου, Αλέξανδρος Πιλιαφάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Κάτω Επισκοπής Βορείου Ηπείρου, Γεώργιος Κώττης, εκπρόσωπος του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών, Κυριάκος Θωμάς, Πρόεδρος Παραρτήματος Αττικής «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Κορυτσάς, Γεώργιος Μαρκαντωνάτος, Πρέσβυς, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Ευανθία Παπαδάτου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού.
 
       β) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 
• Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκρισή της.  
 
 
 
  
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Συζήτηση επί των Εισηγήσεων Μελών της Επιτροπής για:
α) Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μεσογείου (Συνδιάσκεψη της COMPSUD),
β) Κωδικοποίηση και Αναβάθμιση των Ελεγκτικών Μηχανισμών για την Προστασία του Περιβάλλοντος,
γ)   Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία και
δ)   Παράνομη Υλοτομία και αντιμετώπισή της.
 
 
  
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
            • Παρουσίαση της διαδικασίας και των στόχων του διαγωνισμού «Η Ελλάδα καινοτομεί». 
             Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), οι κ.κ. Φωκίων Δεληγιάννης, Διευθυντής του Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Δημήτριος Βέργαδος, Συντονιστής του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και από την Eurobank, ο κ. Ράλλης Σπανδωνίδης, Σύμβουλος Διοίκησης, η κυρία Ναταλία Χριστοδούλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και ο κ. Νικόλαος Σαράφογλου, Τεχνικός Υποστήριξης.
 
            • Συζήτηση επί των εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συνεργασία Πολιτείας – Αυτοδιοίκησης στην Ενδυνάμωση του Κράτους Πρόνοιας και την Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η κυρία Ευτυχία Μπέκου, Γενική Γραμματέας Πρόνοιας, η κυρία Άννα Παπαδημητρίου – Τσάτσου, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Ασκούνης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Δήμαρχος Καλλιθέας, η κυρία Παναγιώτα Ιακωβίδου, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), καθώς και οι κυρίες Καλλιόπη Γιαννοπούλου και Ελένη Χαλβατζά, Αντιδήμαρχος και Διευθύντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, αντίστοιχα.
 • α) «Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα»: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Λάουρα Μαράτου - Αλιπράντη, Διδάκτορα Κοινωνιολογίας και συνεργάτιδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E.), σχετικά με πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη – έκθεση με θέμα «Ο ρόλος των ανδρών στην ισότητα των φύλων», η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
    β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κυρία Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου, για τον Σύνθετο Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E.).
 Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δημοσθένης Τρέμος, Διευθυντής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων - εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
            • Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
 
 
VΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
 
            • α) Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
            β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Αικατερίνη Θεοδοσέλη, εκπαιδευτικό, συντονίστρια του Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για θέματα οδικής ασφάλειας.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησεδύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
            IIΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
Πραγματοποίησεδύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
• Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής
                        • α) Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής.
   β) Συζήτηση επί της προτάσεως για επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
 
 
  
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
            • α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Maria Luisa Silva Mejias, Συντονίστρια και Εκτελεστική Γραμματέα του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών – Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP / MAP), σχετικά με την Έκθεση για την «Κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Μεσογείου».
 
           β) Συζήτηση επί της Εισηγήσεως: «Αποκατάσταση Λιμνών – Κορώνεια».
 
            •  α) Συζήτηση και έγκριση των εισηγήσεων των Μελών της Επιτροπής για:
                 1) Αποκατάσταση Λιμνών – Κορώνεια (Εισηγητής: Νίκη Φούντα)
                 2) Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Εισηγητής: Απόστολος Αλεξόπουλος).
 
            β) Έγκριση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής.
 
 
            ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Υποεπιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
            ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε  μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
            Συζήτηση επί της Εισηγήσεως που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση της Υποεπιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
  
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο», κ. Παναγιώτη Βασιλείου.
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ HSBC».
 
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
·     Διαδικαστικά θέματα
                       
·     Εξέταση μαρτύρων
 
·     α) Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
β) Παροχή εξηγήσεων εκ μέρους του πρώην Υπουργού, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 4 του Κ.τ.Β.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με  θέμα:
 
Εξέταση της Πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. {COM(2013) 197 τελικό}.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε o Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωστής Μουσουρούλης.
 
 
 
ΙΙ.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με  θέμα:
 
Ομιλία του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για θέματα Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης, με θέμα: “Βελτίωση των εργαλείων λήψης αποφάσεων με σκοπό την ενίσχυση της ανάκαμψης”.
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με  θέμα:
 
               Ομιλία του Επιτρόπου κ. Johannes Hahn, αρμόδιου για την Περιφερειακή Πολιτική, με θέμα: «Προγραμματισμός των Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020: Προκλήσεις για την Ελλάδα».    
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
              Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με το εξής θέμα:
 
  Ομιλία του Επιτρόπου, κ. László Andor, αρμόδιου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη με θέμα: «Η Ελλάδα στο δρόμο της ανάκαμψης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας».    
 
  
  
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Ιούνιο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5+1**+1****
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1****
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1+1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
14+1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*+1**+1***+1****
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2+1**
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1+1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
2
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 
«ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ HSBC».
 
 
9
*, **. ***, **** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.