ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2010)

Κατά το μήνα Μάιο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε πενήντα οκτώ (58) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής:
• από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
• από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για τα εκπαιδευτικά δεδομένα στο φινλανδικό σχολείο, όπως καταγράφηκαν μετά την επίσκεψη μελών της Επιτροπής στη Φινλανδία.
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, σχετικά με την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού, κ. Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα στις 14 και 15 Μαΐου.
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(Συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος)
• Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομικών)
(Συζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος)
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3730/2008, μετά από ακρόαση του προτεινομένου, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κ. Ιωάννη Τούντα.
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”».
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας».
  1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
(3 συνεδριάσεις)
  1. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου:
• Εκσυγχρονισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων.
(π/ν αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη, σύμφωνα με το άρθρο 31Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.
  1. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Εξέταση της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2007/2004 περί της Σύστασης της FRONTEX.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε σχετικά με την ανωτέρω Πρόταση και για το μελλοντικό ρόλο της FRONTEX γενικότερα, ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ψηφιακό μέρισμα και κινητή τηλεφωνία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (Ε.Ε.Κ.Τ.).
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δημήτριο Κυριτσάκη, επίτιμο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.
• Συζήτηση για την αλλαγή και του νόμου 3126/2003 (Ποινική ευθύνη των Υπουργών).
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Καστανίδης.
• Συζήτηση για την αλλαγή του νόμου 3213/2003 (Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης Βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων).
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Καστανίδης.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
• Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Αέρια εσωτερική ρύπανση, ρύπανση ατμόσφαιρας και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ματθαίος Σανταμούρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φυσικής - Τομέας Εφαρμογών Φυσικής) και Κλέα Κατσουγιάννη, Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Αποτίμηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ως προς την  εφαρμογή της.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Γεώργιος Καμίνης, η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής, κυρία Ευαγγελία Μπαλλά και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτης Μέρκος.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
• Η έρευνα και η τεχνολογία στην παραγωγή τροφίμων και η ελληνική παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τους κ.κ. Γεώργιο - Ιωάννη Νυχά, Πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Κωνσταντίνο Μαλλίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (ΕΘΙΑΓΕ), Φραγκίσκο Γαΐτη, Μικροβιολόγο Τροφίμων και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ.) Α.Ε., Ρόδιο Γαμβρό, Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), Δημήτριο Λαδικό, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), Σταυριανό Γιαννιώτη, Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάιο Καραθάνο, Καθηγητή Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης, Διαιτολογίας, Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπήςαπό τους Καθηγητές κ.κ. Βασίλειο Δουγαλή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ι.Τ.Ε., Κωνσταντίνο Γαλιώτη, Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) του Ι.Τ.Ε., Κωνσταντίνο Στεφανίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ι.Τ.Ε. και Κωνσταντίνο Φωτάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ι.Τ.Ε., σχετικά με το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Συμπεράσματα της Επιτροπής, σχετικά με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής για το έργο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), από την επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου, κυρία Μανίνα Τερζίδου.
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Η προστασία των ελληνικών λιμνών από τη σκοπιά των Φορέων Διαχείρισης.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν: η κυρία Δήμητρα Μπόμπορη, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης, ο κ. Νίκος Αναγνόπουλος, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο κ. Αρτέμης Χατζηαθανασίου, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης και η κυρία Ιφιγένεια Κάγκαλου, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε., κ. Στυλιανού Αγγελούδη.
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σεπέντε (5) κοινές συνεδριάσεις, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”.
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
(5 συνεδριάσεις)
IΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
• Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Αικατερίνη Μπατζελή.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Εξέταση μαρτύρων (7 συνεδριάσεις).
• Συζήτηση για τη σύνταξη του Πορίσματος.
• Συζήτηση και έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
Πραγματοποίησε δεκατρείς (13) συνεδριάσεις, με θέμα:
• Εξέταση μαρτύρων
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάιο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1 + 5*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 + 1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
5*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
9
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
13
*, ** : κοινές συνεδριάσειςΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.