ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Μάιο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε είκοσι μία (21) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία  (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο:
 
την ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, κ. Δημητρίου Τσούγκα. 
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και τα ιατρικά συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.     
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 
«Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας».
 
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».
(σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
(4 συνεδριάσεις)
 
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και
 άλλες διατάξεις».
(σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
(1 συνεδρίαση)
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο:
 
Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 7 παρ.6 του ν. 3691/2008, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3932/2011, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για διορισμό στις θέσεις των τακτικών μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, για θέματα της Ομογένειας στην Ουκρανία.
 
• Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται, εξαιτίας της κρίσης, στην Ελληνική Ομογένεια της Ουκρανίας.
                                                                
 
 
 
 
               III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας».
 
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Julius op de Beke, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης), Jana Hainsworth, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου “EUROCHILD”, Monica Gutierrez, Μέλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (F.R.A.), Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), Γεώργιος Νικολαΐδης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού – Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα των Παιδιών, Δημήτρης Ζιώμας και Νίκος Μπούζας, Ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) - Μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων για Θέματα Κοινωνικής Ένταξης.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ο ρόλος της εκπαίδευσης των οδηγών στην οδική ασφάλεια.
            Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων – Οχημάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, κ.κ. Γεράσιμος Σαβράμης και Ηλίας Χαλδογερίδης, αντιστοίχως.
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
            ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Ειδική Αγωγή και εκπαιδευτικοί.
           Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λολίτσας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιωάννης Λυμβαίος, Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - υπεύθυνος για θέματα ατόμων με βαριές αναπηρίες και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Ελένη Ζωγραφάκη – Τελεμέ, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Χαράλαμπος Κόκκινος, Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), Χριστίνα Κοτρώνη και Ιωάννα Λιανέρη, Αντιπρόεδρος και Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.), αντίστοιχα, Άννα Τηλιακού, Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.), Μαρίνα Κακαζιάνη και Ευμορφία Αρβανίτη, Πρόεδροι των Συλλόγων Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Τ.Ε.Α.) Βόλου και Μακεδονίας, αντίστοιχα, καθώς και ο κ. Νικόλαος Φράγκος,  Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών με Σοβαρές Αναπηρίες Ποσοστού 67% και Άνω.
β) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας «Σικιαρίδειο» και «Παιδόπολη Αλίμου “Άγιος Ανδρέας”».
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Γιαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και  ο κ.  Γιάννης Μπαρδάκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων «Παιδόπολης Αλίμου “Άγιος Ανδρέας”», καθώς και από το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» οι κ.κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος και Όλγα Μουντζάλα, Υπεύθυνη του Γραφείου Προσωπικού και Πρόεδρος των Εργαζομένων του Ιδρύματος.
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κ.τ.Β., από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ιωάννη Μιχελάκη, σχετικά με το σύστημα ελέγχου και αδειοδότησης παιδότοπων.
 
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάιο 2014 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4 + 1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1 + 1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
* : κοινή συνεδρίαση
 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία