ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε δεκαέξι (16) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύει, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κ. Βασιλείου Τσελφέ.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νικόλαο Κοτζιά, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
 • Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3730/2008, (ΦΕΚ 262 Α΄), όπως ισχύει, μετά από ακρόαση της προτεινομένης για διορισμό στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κυρίας Αικατερίνης Αντωνίου.
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό:
α) ως διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής, τον κ. Άγγελο Παπαδόπουλο
β) ως διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, τον κ. Νικόλαο Καρβούνη
γ) ως διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, τον κ. Γεώργιο Κίρκο
δ) ως διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, τον κ. Νέστορα Αντωνίου
ε) ως διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, τον κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης υπ. αρ. 765/14 σχετικά με την «Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης του Ε.Σ.Φ.Α.:01.01.2015 08:00π.μ – 01.01.2016 08:00π.μ.».
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
 
 
• α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Αρθούρο Ζερβό, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2015.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθμό ΔΔ-206 για την ανάδειξη Αναδόχων σε πενήντα επτά (57) Εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής, σε όλη την Ελλάδα.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κ. Γεώργιο Σκόδρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τα έργα «Εγνατία Οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων (2015-2018)» και «Εγνατία Οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας οδού και των Κάθετων Αξόνων (2015-2018)».
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέματα:
 
•Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
•Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
• κυρίας Μαρίας Καραμεσίνη, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό στη θέση της Διοικήτριας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
α) κ. Γεράσιμου Φραγκισκάτου, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής και
   β) κ.κ. Αστέριου Πιτσιόρλα και Αντώνιου Λεούση, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), αντίστοιχα, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
                               
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
• Επεξεργασία και εξέταση  του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
II. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως  κατεπείγον.
(1 συνεδρίαση)
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

4* + 1**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2 +4* + 1**

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

4*

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 
 


Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία