ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Μάρτιο 2014 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα μία (41) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.   Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Κύρωση της Συμφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της Ομάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, με τη συνημμένη σ’ αυτή Τελική Πράξη».
 •  «Κύρωση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνημονίων Συμφωνίας».
 (σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
2.     Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα
Πρέσβη, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, κ. Σπυρίδωνα Λαμπρίδη.
 
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις  με τα εξής θέματα:
             
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του ν.3984/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), κ. Κωνσταντίνου Ζαχαράκη.
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 του έκτου άρθρου του ν.3527/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρίου Μιχαήλ Κατρίνη.
 
 
ΙΙΙ.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:
 
• «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 
           
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:

 1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου)
 (4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής :
• από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15 του ν. 4237/2014, σχετικά με το σχέδιο της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., το οποίο ετοιμάστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε..
• από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, σχετικά με το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 27-28.02.2014 και τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτό.
 
3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής:
•  από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο   του   Διαχειριστή    Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως που αφορά την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) για το έτος 2014.
• από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κ. Γεώργιο Κόλλια, σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας Τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής στον Οίκο VIJAI ELECTRICALS LIMITED, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 32.910.850,00 ευρώ, καθώς επίσης και τη σχετική απόφαση ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Συζήτηση επί της Έκθεσης «Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα. Οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης υπό όρους μετά το Μνημόνιο», που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
 Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων των Μονάδων Α΄ και Γ΄ (έτους 2013) της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
• Συζήτηση επί της Ετήσιας Έκθεσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, έτους 2013 και ακρόαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνου Γκώνια, Πλοιάρχου Λ.Σ.
 
 
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Ιβάν Σαββίδη, Συντονιστή Σ.Α.Ε. (Περιφέρειας Χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.) και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, Αλεξάνδρα Προτσένκο – Πιτσατζή, Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ουκρανίας, Νάντια Τσαπνή, Μέλος Σ.Α.Ε. Ουκρανίας, Παύλο Θεοδωρίδη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων του Καζαχστάν «Φιλία», Σαΐντα Μεχτίεβα, Πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν «Αργώ» και Ευγενία Κοτανίδου, Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου Νέων της Περιφέρειας.
 
  
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ανακύκλωση και Προοπτικές στην Ελλάδα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Αναστασία Αρφανάκου, Επικεφαλής του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κ.κ. Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Παρουσίαση – βάσει αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ελληνικών τεχνιλογικών εταιρειών (start-up) διεθνούς εμβέλειας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσογιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας HELIC, Κωνσταντίνος Αποστολίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Raycap και Σταύρος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής της Eurobank και εκπρόσωπος του «egg-enter.grow.go».
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο, σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της, για το 2014.
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
 • Συζήτηση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Εύα Καϊλή, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Σταματίνα – Αμαλία Σαρρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη και  Ζέφη Δημαδάμα, Γενική Γραμματέας του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών.
   α) Η εξαίρεση της μητρότητας από τη διαθεσιμότητα.
 Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η κυρία Λουκία Αργυροπούλου, Προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.     
β) Η φτώχεια ως απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ελένη Κοντονάσιου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών και Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Προεδρεύουσα του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.).
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα για το έτος 2013 – Στατιστικά στοιχεία – Εκτιμήσεις.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Διευθυντής Τροχαίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Hλίας  Παπασπυρόπουλος, Ταξίαρχος. 
• Συζήτηση των μελών της Επιτροπής, με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, σχετικά με την υλοποίηση των συμπερασμάτων της Επιτροπής (σχετικό: Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 2013 για την Α΄ Σύνοδο της ΙΕ΄ Περιόδου).
 Την επιτροπή, επίσης, ενημέρωσε ο κ. Αναστάσιος Μαρκουίζος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με θέμα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Θεματική Ενότητα: «Περιβαλλοντική Κατάσταση Ποταμών της χώρας: Ασωπός».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Γκίνη, Διευθύντρια της Υπηρεσίας Υδάτων  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων του ΕΦΕΤ, Δημήτριος Δερματάς, Καθηγητής Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δανιήλ Μαμάης, Αναπλ. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Καλογεράκης, Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Παντελόγλου, Χημικός Μηχανικός, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Οινοφύτων, Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, Πατήρ Ιωάννης Οικονομίδης, Πρόεδρος Τοπικού Συλλόγου Πολιτών Δήμου Τανάγρας, Γεωργία Ζηγογιάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος χορήγησης αδειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βοιωτίας, Μαρία Χρυσοχόου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γρηγόριος  Μαλτέζος, Μέλος Οικολόγων Πρασίνων, Γεώργος Αμανατίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης στη Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων και Γεώργιος Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος  Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Επίσης, στην Επιτροπή παρέστησαν  η  κυρία Αθηνά Μπλούγουρα, Τμηματάρχης Υγιεινής Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφέρειας Βοιωτίας και οι κ.κ. Ηρακλής Παναγιωτάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Παναγιώτης Σκιαδάς, Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ειδική Αγωγή.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Θεόδωρος Λιακάκος, Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Φεγγερός, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χαρβαλιάς, Πρύτανης και Ιωάννης Σκαλτσάς, Επίκουρος Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, αντιστοίχως, Ισμήνη Κριάρη, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αικατερίνη Λυκερίδου – Αβραμιώτη, Αναπληρώτρια Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, Ιωάννης Σμυρλής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Γεώργιος Κακούρος, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
III. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 • Ενημέρωση των μελών της Υποεπιτροπής από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ιωάννη Μιχελάκη, μετά από απόφαση της Υποεπιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2014.
 
 

 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
 
• Συζήτηση επί της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης των διαδικασιών προμηθειών και της διαχείρισης αποθεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο».
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Καραβοκύρης. 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
 Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με:
 
• την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων {COM (2014) 40 τελικό}
• τα διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ε.Ε. {COM (2014) 43 τελικό}.
 Τα μέλη των δύο Επιτροπών ενημέρωσαν ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Παπαδάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Χρήστος Γκόρτσος καθώς και εκπρόσωποι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, σχετικά με την συμφωνία που επετεύχθη, για το θέμα της παραλαβής των υποβρυχίων από το Πολεμικό ναυτικό και της ολοκλήρωσης των εργασιών επιχειρησιακής ένταξής τους στον Πολεμικό Στόλο.
 
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
• Συζήτηση για την ίδρυση του Οργανισμού Νεότητας Ελλάδος – Γερμανίας καθώς και για άλλα θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
 Συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
 
   «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»


Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2014
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
*, **,***,****,***** : κοινές συνεδριάσεις
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1****
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1***
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**+1*****
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
8+1*****
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1+1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1**+1****
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 1***
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία