ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010)

Κατά το μήνα Φεβρουάριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε εξήντα εννέα (69) συνεδριάσεις.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις.
(Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρέσβη της Φινλανδίας, κ. Erkki Huittinen, σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας.
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
• «Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών – μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών».
(Υπουργείου Εξωτερικών)
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής,
• από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
(Υπουργείου Οικονομικών)
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• α) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου»
β) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά του Τροποποιητικού στη Σύμβαση Πρωτοκόλλου».
γ) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου».
(Υπουργείου Οικονομικών)
• α) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος»
β) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος»
γ) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».
(Υπουργείου Οικονομικών)
• «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων».
(Υπουργείου Οικονομικών)
• «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής». (3 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομικών)
3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σχετικά με την Έκθεση της Επιτροπής για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων.
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Διατύπωση γνώμης μετά την ακρόαση των προτεινομένων, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό:
α) ως Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής, κ. Αναστασίου Χατζή.
β) ως Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, κυρίας Χριστίνας Παπανικολάου.
γ) ως Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κ. Χρήστου Ζηλίδη και
δ) ως Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Αριστείδη Μπουσουλέγκα.
α) ως Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Πέτρου Τομάρα.
β) ως Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Γκούμα και
γ) ως Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη.
2. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 το έκτου άρθρου του ν.3527/2007, μετά την ακρόαση της προτεινομένης, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Καταπολέμησης και Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρίας Μελπομένης (Μένης) Μαλλιώρη.
3. Ενημέρωση από την Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη Χάρτα Ψυχικής και Σωματικής Υγείας.
4. Συνέχιση της ενημέρωσης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ Ανδρέα Λοβέρδο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, στα πλαίσια του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας.
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής:
• από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα».
(Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
• από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, για τα υπό κατάθεση νομοσχέδια του:
α) «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» και
β) «Για την τροποποίηση του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες) και διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τα εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία».
(Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
2. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου:
«Μέτρα διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων λόγω της οικονομικής κρίσης επιχειρήσεων».
(αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
3. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
VI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
  1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής:
• από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
• από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ίδρυση «Πράσινου Ταμείου».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
  1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• α) «Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους».
β)«Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»(ΦΕΚ 181 Α΄),όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄»».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
  1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Αικατερίνη Μπατζελή, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, για ζητήματα πολιτικής της αγροτικής οικονομίας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ψηφιακή Τηλεόραση.
• Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α, παρ.2α του Κανονισμού της Βουλής, του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ( Ε.Υ.Π.), κ. Κωνσταντίνου Μπίκα.
• α. Ακρόαση του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κ. Σωτηρίου Μπάγια, Αντεισαγγελέα Εφετών.
β. Προγραμματισμός εργασιών για θέματα Δικαιοσύνης.
• Ακρόαση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, Αρεοπαγίτη.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα της Ομογένειας στην Περιφέρεια Χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ε.Σ.Σ.Δ.).
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με θέμα:
• «Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας»
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Σταύρο Κουμπιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, σχετικά με το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών.
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Δημήτριο Νιάρχο, Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννη Παπάζογλου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, σχετικά με το ερευνητικό έργο του Κέντρου.
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Συμπεράσματα της Επιτροπής για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών
Ενδοοικογενειακή βία: Να μη γίνουν τα παιδιά - θύματα της βίας οι αυριανοί θύτες. Πολιτικές για την προστασία των παιδιών, την πρόληψη και τη θεραπεία του κοινωνικού αυτού φαινομένου.
VI. Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Αειφορία και προοπτικές ανάπτυξης των νήσων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013.
• Η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη.
VII.Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κ. Ιωάννη Οικονομίδη, και τον Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, κ. Σέργιο Λαμπρόπουλο, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στα Τέμπη και τον προγραμματισμό για την αποκατάσταση των ζημιών και της κυκλοφορίας.
• Δράσεις και πολιτικές ευαισθητοποίησης του κοινού για την οδική ασφάλεια.
Α΄ μέρος: Δράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων Φορέων.
α) Παρουσίαση της δράσης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου, κυρία Β. Δανέλλη – Μυλωνά και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και τεχνικό σύμβουλο του Ινστιτούτου, κ. Β. Αναστασόπουλο.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Ελένη Βουτιέρου, Ψυχίατρο – Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου, σχετικά με την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια.
VIII.ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
I. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Συζήτηση για προμήθεια αμυντικού υλικού.
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
• α) Ενημέρωση για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2000/60.
β) Ποιότητα υδάτων στους ποταμούς και τις λίμνες της Ελλάδας: κατάσταση και μέτρα πολιτικής.
III. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
• Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην πληροφόρηση.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής:
των προτεινομένων, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Πάνο – Δημήτριο Μαυροκέφαλο και Αριστείδη Βακιρλή, αντιστοίχως.
• του προτεινομένου, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.), κ. Γεωργίου Γαμπρίτσου.
• του προτεινομένου για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), κ. Γεωργίου Παπαρσένου.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής. (3 συνεδριάσεις)
• Εξέταση μαρτύρων. (6 συνεδριάσεις)
ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
Πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14)συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
• Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.
• Συνέχιση της συζήτησης επί διαδικαστικών θεμάτων, εν αναμονή του πρώτου υλικού προς αξιολόγηση.
• Εξέταση μαρτύρων. (12 συνεδριάσεις)
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2010 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
4
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ EΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
3
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
9
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ»
14Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.