ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε είκοσι επτά (27) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
 
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
 
            • «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές  διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
            (σ/ν Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
            (4 συνεδριάσεις)
  
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
1.       Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου:
 
            • «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, του Υπουργείου Άμυνας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Στρατηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού σχετικά με τη Λειτουργική Σχέση, που αφορά το Διακλαδικό Κέντρο Αριστείας Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άμυνας (JCBRN Defence COE Functional Relationship MOU)».*
            (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
             • «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, του Υπουργείου Άμυνας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αναφορικά με την Ίδρυση, Διοίκηση και Λειτουργία του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής Άμυνας (JCBRN Defence COE Operation MOU)».*
            (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
            • «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC) και της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)».*
            (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
            (1 συνεδρίαση)*
 
            • «Κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών περί Άμυνας».**
          (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
            • «Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, με εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της Σουηδίας σχετικά με την καθιέρωση διμερών συσκέψεων».**
          (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
            • «Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Κατάρ».**
          (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
          (1 συνεδρίαση)**
 
          • «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στο Στρατιωτικό Τομέα».***
               (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
               •   «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας περί Συνεργασίας στον Στρατιωτικό Τομέα».***
               (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
               «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Στρατιωτικής Γεωγραφίας».***
               (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
               (1 συνεδρίαση)***
                      
     «Κύρωση του Κύριου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενο ως: «ΥΠΕΘΑ») και του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ (στο εξής αναφερόμενο ως: «ΥΑΚΙ») για τις Αμυντικές, Στρατιωτικές, Στρατηγικές και Τεχνολογικές Σχέσεις και Συνεργασία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΥΑΚΙ».****
              (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
 
   «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών».****
              (σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
              (1 συνεδρίαση)****
           
           
2.  Άλλα θέματα:
 
• Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για τα τρέχοντα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.
 
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής και την παρ.1 του άρθρου 25 του ν.3730/2008, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για τον διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), κ. Δημήτριου Λιντζέρη.
 
  
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
       Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής»
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (4 συνεδριάσεις)
 
           «Κώδικας Δικηγόρων».
            (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
            (4 συνεδριάσεις)
        
        •  «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια».
             (σ/ν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
             (2 συνεδριάσεις)
 
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
 
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
            • «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974»
            (σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου )
            (1 συνεδρίαση)
 
            •  «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
            (σ/ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
            (4 συνεδριάσεις)
 
   
              2. Άλλα θέματα:
 
  Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41Α παρ. 4 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΔΕΗ Α.Ε.», κ. Αρθούρο Ζερβό, σχετικά με τα άμεσα και κατεπείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή επαναλειτουργία του Λιγνιτωρυχείου Χωρεμίου του ΛΚΜ Μεγαλόπολης.
(1 συνεδρίαση)
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I.ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
 
• Ανταλλαγή απόψεων με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές σχετικά με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη χώρα μας, από 1/1/2014.
 
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
   Συνήλθαν σε μία (1)  κοινή συνεδρίαση, με θέματα:
 
            α) Ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη για θέματα της αρμοδιότητάς του.
            β) Εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση {COM (2013) 472 τελικό}.
 
  

Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Σεπτέμβριο 2013 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
10
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*
* : κοινή συνεδρίαση
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία