ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Κατά το μήνα Νοέμβριο οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα πέντε (35) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε οκτώ (8) συνεδριάσεις, με θέματα:
1. Ενημέρωση, από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο: «Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας».
(Υπουργείου Οικονομικών)
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(3 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Οικονομικών)
3. Άλλα θέματα:
Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2010. (3 συνεδριάσεις)
Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική 2009.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας της γρίπης του ιού Η1Ν1, καθώς και για το πρόγραμμα εμβολιασμού.
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις, με θέματα:
1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής:
από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ».
(Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο:««Για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις»
(Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου:
Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις. (2 συνεδριάσεις)
(Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
3. Άλλα θέματα:
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη για τις προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση:
από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο: «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις».
(Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο: «Μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς (Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προστασία των οικονομικών δεδομένων οφειλετών)».
(Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με αντικείμενο την εξέταση των σχεδίων νόμων:
«Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2007».
(Υπουργείου Οικονομικών)
«Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2007».
(Υπουργείου Οικονομικών)
ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2008, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ακρόαση του Προέδρου, κ. Ιωάννη Λασκαρίδη.
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2008 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ακρόαση του Προέδρου, κ. Χρίστου Γεραρή.
IΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
Προστασία του κλίματος: Από το Κυότο στην Κοπεγχάγη.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν εκπρόσωποι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του WWF-Ελλάς, της Greenpeace και του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
Συζήτηση σε αναφορά με τη «Διεθνή Ημέρα για την Πάταξη της Βίας κατά των Γυναικών».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Στρατηγάκη και οι Πρόεδροι α) της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.), κυρία Τιτίνα Πανταζή, β) της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), κυρία Καλλιόπη Μπουντούρογλου, γ) της Αδέσμευτης Κίνησης Γυναικών, κυρία Μαρία Καλουδάκη, δ) του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, κυρία Σούλα Παναρέτου, ε) της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών, κυρία Εμμανουέλλα Φραντζεσκάκη και στ) του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, κυρία Έφη Μπέκου.
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με θέμα:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση, με τα εξής θέματα:
Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, , οικονομικού έτους 2010.
Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2008.
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής,με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, για τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για τα αποτελέσματα των Συμβουλίων EUROGROUP και ECOFIN, που πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2009 και στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2009, αντίστοιχα.
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι δύο Επιτροπές συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση, με θέμα:
«Από το Κυότο στην Κοπεγχάγη.»
Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο κ. Σταύρος Δήμας, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για το περιβάλλον.
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Νοέμβριο 2009 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2+1*
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
8+1**
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1*+1**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
2
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2+1***
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1+1***
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
* , **, ***: κοινή συνεδρίασηΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.