ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα (30) συνεδριάσεις, εκ των οποίων η μία (1) ήταν κοινή.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον
           
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
 
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
     
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α.  με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙV.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του  Υπουργού Επικρατείας:
 
«Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις»
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τις συμβάσεις για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και συγκεκριμένα για το Τμήμα 2 (Αμαλιάδα – Δουναίικα).               
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων, ετών 2016, 2017 και 2018, του Συνηγόρου του Πολίτη και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Ανδρέα Ποττάκη.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν οι κ.κ. Γιώργος Νικολόπουλος, Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ιωάννης Κωστής, Βοηθός Συνήγορος για την Κοινωνική Προστασία, Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος για την Ποιότητα Ζωής, Ευανθία Σαββίδη, Βοηθός Συνήγορος για τις Σχέσεις Κράτους Πολίτη και Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Βοηθός Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Νίκη Γουλανδρή: η συνεισφορά της στην προστασία της Ελληνικής Φύσης. Η συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Νίκης Γουλανδρή.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φαλή Βογιατζάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.), Μαρία Κατσακιώρη, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) -  παραρτήματος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Θεσσαλονίκη, Ευαγγελία (Λίλυ) Ιακωβίδου – Αλευρά, Βιολόγος, Υπεύθυνη εκπαιδευτικού τμήματος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Μαρία Δημάκη, Δρ. Ζωολογίας, Υπεύθυνη Συλλογών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.). 
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Δρ. Κώστας Σταματόπουλος, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.) του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καθώς και η κυρία Αναστασία Χατζηδημητρίου, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.) και τεχνική υπεύθυνη του εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία.
 
2. Η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία ως μοχλοί ανάπτυξης των εταιριών της
 Viohalco.  Λειτουργία, Δράσεις, Αποτελέσματα  και Προοπτικές.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ανδρέας Μαυρουδής, Κίμων Δανιηλίδης, Γεώργιος Πανταζόπουλος και η κυρία Θεοφανή Τζεβελέκου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΚΕΜΕ  και  Διευθυντής Τεχνολογίας, Ποιότητας και Καινοτομίας της ΕΛΒΑΛ, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Τεχνολογίας - Ποιότητας και Εργαστηρίου Μηχανικών Δοκιμών και Διευθύντρια Εργαστηρίων Μεταλλουργικών Διεργασιών - Διάβρωσης - Περιβάλλοντος, του  ΕΛΚΕΜΕ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων) του Κέντρου Έρευνας και  Ανάπτυξης του Ομίλου Viohalco, αντιστοίχως.  
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
 A. Παρουσίαση της εφαρμογής «Ασφαλής Οδήγηση» για κινητά τηλέφωνα.
 B. Παρουσίαση της έξυπνης συσκευής αλκοτέστ για τους οδηγούς οχημάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Κυριάκος Βουκάλης, Μηχανικός Ηλεκτρονικός, Αντώνιος Βουκάλης, Μηχανικός Ηλεκτρονικός ΑΤΕΙ Πειραιά, Ελένη Καρύδη Πρόεδρος Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Ευριπίδης Αναγνωστάκης, Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Παρασκευή - Δανάη Ελευθεριάδη, Μαθήτρια Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Δέσποινα Στέργου, Μαθήτρια Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Γεράσιμος Πουλάκης - Στεφανίδης, Μαθητής Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Μαθητής Α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και Αμαλία Θεοχαρίδου, Μαθήτρια Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συνθήκες κράτησης στα Αστυνομικά Τμήματα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Χρήστος Μανούρας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και οι κ.κ. Στέργιος Πρεβέντης και Μιχάλης Τσαπόγας, Ειδικοί Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη και μέλη του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Η οικονομία του νερού: Κοστολόγηση και Εξοικονόμηση.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Iάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική Διευθύντρια Πελατών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..
 
 
IΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Δράσεις στον Αθλητισμό στις νησιωτικές περιοχές.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Βασιλειάδης. 
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ακρόαση εκπροσώπων φορέων.
 Στην Επιτροπή παρουσίασε τις απόψεις του στις 15.00΄ ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και στις 16.15΄ ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF). Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Βασίλειος Πενταφράγκας, εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Φαίη Κοσμοπούλου,, Γενική Διευθύντρια της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Μάρκος Ολλανδέζος, Επιστημονικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και Χρήστος Δάκας, Αντιπρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (RIF). 
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.). Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και Ιωάννης Ποδηματάς, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου.
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση σχετικά με την Έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την ανάλυση των υποκείμενων αιτιών και τη διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης μελλοντικών πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσαν οι κ.κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ", Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δασολόγος, ειδικός Δασικών Πυρκαγιών στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιος Ευτυχίδης, Δασολόγος – Συντονιστής Έργων Ε&ΤΑ Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών και Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Απρίλιο 2019 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2 + 1*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
6 + 1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 + 1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
2
 * : κοινή συνεδρίαση

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία