ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά το μήνα Δεκέμβριο 2015 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα τέσσερις (34) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν κοινές.
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους – μέλους.».
 
2. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Νίκο Φίλη για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να οργανώσει Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία.
 
3.  Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κ. Δημητρίου Ψύλλου.
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών:
«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)».  
 
2. Ενημέρωση της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
3.  Συζήτηση επί του σχεδίου Ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, εν όψει της σύναψης της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με την ανασκόπηση και τους μελλοντικούς στόχους της πολιτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό HIV.  
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
             
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί της Έκθεσης Πεπραγμένων (έτους 2014) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)  και ακροάσεις των κ.κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, Νικολάου Παπαουλάκη και Κωνσταντίνου Δεληκωστόπουλου, Προέδρου (Δεκέμβριος 2013 – Μάρτιος 2015), Αντιπροέδρου στον Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Αντιπροέδρου στον Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ., αντιστοίχως.
 
• Συζήτηση επί της Έκθεσης Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), έτους 2014, και ακροάσεις των κ.κ. Χρήστου Ζαμπίρα και Κωνσταντίνου Μαραβέλα, Αναπληρωτή Αντιπροέδρου και πρώην Αντιπροέδρου της Αρχής, αντιστοίχως.
 
• Εξέταση του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
α) Ενημέρωση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, για το θέμα των συντάξεων των παλιννοστούντων υπερηλίκων Ομογενών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος.
 
β) Εισήγηση από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), κ. Θωμά Κατσιαντώνη, για τα ζητήματα και τις προτεραιότητες της Πα.Δ.Ε.Ε.
 
γ) «Δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από Ομογενείς – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Σχεδιασμός κινήτρων». Εισηγητής: Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Λεωνίδας Ραπτάκης, Γερουσιαστής, Χρήστος Στάικος, Επικεφαλής Enterprise Greece, Λεωνίδας Παππάς, Πρόεδρος «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» και Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
«Σύστημα εποπτείας, φύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος: Ποια η κατάσταση σήμερα; Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος; Ποιες οι προϋποθέσεις για αυτό;»
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής τα μέλη ενημέρωσαν οι κ.κ: Μαρία Γκίνη, Διευθύντρια Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αικατερίνη Στυλογιάννη, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Δημήτριος Βακάλης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Γεωργία Κοτίνη, Γενική Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του Συντονιστικού Γραφείου για την Αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ελένη Τρύφων, Συνεργάτης της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, οι κ.κ.: Νικήτας Φραγκισκάκης, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέως και  Λαμπρινή Ρίζου, Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, οι κ.κ.: Νικόλαος Θεοδωρίδης, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέως και Γενικός Δ/ντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπλ. Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Ηλίας Νόκας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδάτων και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι κ.κ.: Αναστάσιος Ιωάννου, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέως και Γενικός Δ/ντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Μανώλης Μαυράκης, Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Μαρίνος Κριτσωτάκης, Δ/ντής Υδάτων.
 
 Στη δεύτερη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ.: Αλέξανδρος Λαγουρός, Πλοίαρχος του Λ.Σ. (Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), Αθανάσιος Πράπας, Αστυνομικός Διευθυντής (Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος), Γεώργιος Παπαδιάς και Αλέξανδρος Φλώτσιος,  Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων αντιστοίχως, Θεοχάρης Ζάγκας, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Γεώργιος Σμπώκος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, Θεοδότα Νάντσου και Γεώργιος Χασιώτης, Επικεφαλής πολιτικής για θέματα Περιβάλλοντος και Νομικός Συντονιστής της WWF Ελλάς αντιστοίχως, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Ρετζέπης, Αθανάσιος Καρακώστας και Γεώργιος Λάττας, Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και μέλη του Σωματείου Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων αντιστοίχως και Νίκος Μπόκαρης, Δασολόγος και Ελένη Γιακουμή, μέλη του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.).
Από την Ομοσπονδία Δασοπόνων Ελλάδας Δημοσίων Υπαλλήλων, η κυρία Ζωή Ντίνα, Πρόεδρος και η κυρία Αντιγόνη Καραδόντα, μέλος και Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Σωματείου και Ευάγγελος Γκουντούφας, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων.
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι κ.κ.: Καλλιόπη Καρδαμίτση, ασκούσα καθήκοντα Γενικής Γραμματέως, Γεώργιος Καρβούνης, Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Υδάτων και Όλγα Τσακίρη, Περιβάλλοντολόγος. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, οι κ.κ.: Αγορίτσα Παπαρίζου, Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δέσποινα Κομίλη, Διευθύντρια Δασών Ευβοίας και Ευάγγελος Μπουρλής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, οι κ.κ.: Βασίλειος Μιχελάκης, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέως και Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Χωρ/κης και Περ/κής Πολιτικής, Δημήτριος Γάζης, Προϊστάμενος Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Σεραφείμ Τσιπέλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου και Ελπίδα Γρηγοριάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας  της Δ/νσης Υδάτων και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέως.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο προγραμματικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Θωμάς Μαλούτας.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περίοδος 2015-2019).
 
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης και η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης - Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, κυρία Αμαλία Κούσκουρα.
Στη συνεδρίαση παρέστη, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Παναγιώτης Κορκολής.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής: α) από τον κ. Γεώργιο Κανελλαΐδη, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα (2011-2020) και β) από την κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής αγωγής και τις δράσεις του Ινστιτούτου.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Πλημμύρες: Η κατάσταση σήμερα, η πορεία εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες, η γεωπολιτική διάσταση του φαινομένου, οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιάκωβος Γκανούλης και η κυρία Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείου, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Θεοφάνης Παυλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Υδραυλικής και Υδρολογίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., ο κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, οι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής Γεωλόγος και Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ερευνητής Μετεωρολόγος, εκπρόσωποι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ο κ. Λευτέρης Παπαβασιλόπουλος, συνεργάτης της Ειδικής Γραμματείας Τομεακών Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.) και, από το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυρία Νίκη Κουτράκου, Πρέσβυς, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄, Διευθύντρια της Β2 Διεύθυνσης, ο κ. Γιώργος Χατζηπέτρος, Γραμματέας Α΄ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ιδίας Διεύθυνσης και η κυρία Ελένη Φυτόκα, Υπεύθυνη απογραφής Φυσικών Περιοχών του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων(Ε.Κ.Β.Υ.).
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
IΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Συζήτηση επί της 4ης ενδιάμεσης Έκθεσης «Συγκριτική μελέτη για την έμμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ειδική περίπτωση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στις νησιωτικές περιοχές», που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν ο Καθηγητής, κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή,  καθώς και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου του Προϋπολογισμού. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
 
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
 Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις:
α) του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Αναστασίου Ταστάνη και Ιωάννη Σκουμπούρη, αντιστοίχως,
β) της Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Ζωής Γεωργίου και Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, αντιστοίχως, και
γ) του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), κ.κ. Σταύρου Στεφόπουλου και Παναγιώτη Βόγκα, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, κυρία Ελένη Δρούλια.
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
 
ΙΙ. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε δύο (2) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας:
 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Δεκέμβριο 2015 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5 + 2**
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 1*
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1 + 2**
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4 + 2**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
 
1
 
*, ** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία