ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
                                                                                                         ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
                                                                                                       Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2009
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(9.11.2009 – 13.11.2009)
                 
ΤΡΙΤΗ
 
1.     Ώρα 11.00΄ - Γραφείο Προέδρου Βουλής
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής , οικονομικού έτους 2010.
β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2008.
Εισηγητές: Ανδρέας Μακρυπίδης και Ιωάννης Βρούτσης.
 
2.     Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου»» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Εκλογή Προεδρείου.
β) Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
            Ι) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2007».
            ΙΙ) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2007».
Εισηγητές: Αφροδίτη Παπαθανάση και Νικόλαος Λέγκας.
 
3.     Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
4.     Ώρα 18.15΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
5.     Ώρα 18.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.

6.     Ώρα 18.45΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
7.     Ώρα 19.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)  
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
8.     Ώρα 19.15΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
9.     Ώρα 19.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Αντιπροέδρων και Γραμματέα.
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2010.
Γενικοί Εισηγητές:
Γιάννης Κουτσούκος, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ειδικοί Εισηγητές:
Εμμανουήλ Όθωνας,  Χρήστος Σταϊκούρας, Άγγελος Τζέκης, Ηλίας Πολατίδης και Δημήτριος Παπαδημούλης.

2. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2010.
(2η συνεδρίαση)
Γενικοί Εισηγητές:
Γιάννης Κουτσούκος, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ειδικοί Εισηγητές:
Εμμανουήλ Όθωνας, Χρήστος Σταϊκούρας, Άγγελος Τζέκης, Ηλίας Πολατίδης και Δημήτριος Παπαδημούλης.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1.     Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει,
με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2010.
(3η συνεδρίαση)
Γενικοί Εισηγητές:
Γιάννης Κουτσούκος, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ειδικοί Εισηγητές:
Εμμανουήλ Όθωνας, Χρήστος Σταϊκούρας, Άγγελος Τζέκης, Ηλίας Πολατίδης και Δημήτριος Παπαδημούλης.
 
3. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
4. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα«Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ