ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
Aθήνα, 7 Ιουλίου 2022
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤ΄ (Ώρα 17.00΄)
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(04.07.2022 – 08.07.2022)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κύρωση της έκτης τροποποίησης της από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβασης περί εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Εισηγητές: Ιωάννης Ανδριανός και Σουλτάνα Ελευθεριάδου
 
2. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πώς μπορεί ο αγροδιατροφικός τομέας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο, σήμερα; (2η συνεδρίαση)
Τα μέλη της  Επιτροπής θα ενημερώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν και οι αρμόδιοι φορείς.
 
2. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών». (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση)
Εισηγητές: Ανδρέας Κουτσούμπας και Διονύσιος – Χαράλαμπος Καλαματιανός
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής, δικαιωμάτων του ανθρώπου και ισότητας των φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος πρώην μελών του Κοινοβουλίου του Αφγανιστάν, που φιλοξενούνται στην Ελλάδα.
Στη συνεδρίαση θα παραστούν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σοφία Βούλτεψη, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα και πρώην μέλη του Κοινοβουλίου του Αφγανιστάν.  
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές–Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών».
Εισηγητές: Ιωάννης Ανδριανός και Νικόλαος Παππάς
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 09.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Πολιτικές και δράσεις πρόληψης φυσικών καταστροφών, αντιμετώπισης θεομηνιών και αντιπυρική προστασία».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Τη συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Δημήτριος Παπαστεργίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Αντώνης Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου και Νεκτάριος Φλοσκάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου και Πρόεδρος της Εταιρείας Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ).
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
Εισηγητές: Ξενοφών (Φώντας) Μπαραλιάκος και Νικόλαος Φίλης
 
3. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός εισηγητών κατά θέματα.
 
4. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Οι περιφέρειες ως πόλοι ανάπτυξης στο νέο επενδυτικό περιβάλλον.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Επίσης, στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν για να ενημερωθούν οι κ.κ.: Νικόλαος Βέττας, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αντώνιος Καμπουράκης, Πρόεδρος ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Ιωάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών (ΕΒΕΑ), Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δημήτριος Παπαστεργίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
 
5. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου Λαγκαδά, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Αστέριος Καραγιοβάνης, Επίτιμος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Μυγδονιά και Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδά, Θεοδώρα Βλατή, Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Λαγκαδά, Νικόλαος Αναστασιάδης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυγής, Γεώργιος Αϊβαζίδης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου, Ειρήνη Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Κολχικού Άγιος Ευγένιος, Θεόδωρος Τσιάμης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτριος Παπαγεωργίου, μέλος του Συλλόγου Αναστενάρια Λαγκαδά, Γεώργιος Δόλμας, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανάληψης, Αστέριος Σισκούδης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών, Χρύσα Κωνσταντινίδου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσαυγής, Ιωάννης Ζέτας, δάσκαλός του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριθιάς, Γεώργιος Ρωφαλίκος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασσήρου και Χαράλαμπος Καφανταρίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Λαγκαδά και Περιχώρων.
Τη συνεδρίαση θα παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και άλλα μέλη των προαναφερόμενων συλλόγων.
 
6. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις».
Εισηγητές: Σάββας Αναστασιάδης και Τρύφων Αλεξιάδης
 
           
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1. Ώρα 09.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (2η συνεδρίαση- ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Ξενοφών (Φώντας) Μπαραλιάκος και Νικόλαος Φίλης
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» (2η συνεδρίαση- ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Σάββας Αναστασιάδης και Τρύφων Αλεξιάδης
 
3. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Σάββας Αναστασιάδης και Τρύφων Αλεξιάδης
 
4. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Ξενοφών (Φώντας) Μπαραλιάκος και Νικόλαος Φίλης

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ