ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
                                                                                            ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Δ΄
   Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010
                                                                                             
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(8.2.2010 – 12.2.2010)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
 
ΤΡΙΤΗ
 
              
1. Ώρα: 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
    Εξέταση μάρτυρα.
2.      Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Ιωάννη Νικ. Αλευρά» (151)
  Η ειδικη μονιμη επιτροπη θεσμων και διαφανειασ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
        Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α, παρ.2α του Κανονισμού της Βουλής, του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ( Ε.Υ.Π.), κ. Κωνσταντίνου Μπίκα.
       Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης.
3.      Ώρα 12.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
                   Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης
«Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.»
               Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλος Γερουλάνος, και η Υπερνομάρχης Αθηνών – Πειραιώς, κυρία Κωνσταντίνα Μπέη.      
 
4. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει,  με θέμα ημερήσιας διάταξης:
        Διατύπωση γνώμης, μετά την ακρόαση των προτεινομένων, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό:
       α) ως Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής, κ. Αναστασίου    Χατζή. 
       β) ως Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, κυρίας Χριστίνας Παπανικολάου.
      γ) ως Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, κ. Χρήστου Ζηλίδη και
      δ) ως Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Αριστείδη Μπουσουλέγκα.
 
5.       Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
 
6.       Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Ιωάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Αειφορία και προοπτικές ανάπτυξης των νήσων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013.
 Εισηγητής: Ηλίας Ευθυμιόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ).
 
 Στην Επιτροπή έχουν κληθεί να παραστούν ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Χάλαρης, και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ).
 
7.       Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
 
Η συνεδρίαση της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αναβάλλεται.
     
8.        Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατύπωση γνώμης, μετά την ακρόαση των προτεινομένων, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό:
    α) ως Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Πέτρου Τομάρα.
    β) ως Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Γκούμα και
    γ) ως Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, κ. Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.       Ώρα 9.30΄- Αίθουσα«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
   Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
   Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην πληροφόρηση.
 Την Υποεπιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Γεώργιος Ντόλιος, Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σίμος Δανιηλίδης, Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχος Συκεών, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων, Αναστάσιος Λαγόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), Μάριος Κυπριωτάκης, Εκπρόσωπος της Κίνησης για τα Δικαιώματα των Κοινωνικών Παραμελημένων Ατόμων και Νίκος Βουλγαρόπουλος, Εκπρόσωπος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναπηρία Τώρα».
2.       Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.7 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα».  
3.      Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
 Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Εξέταση μάρτυρα.
4.       Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων».    
Εισηγητές: Σπυροπάνος Μαργέλης    και  
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και, κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 19.00΄.
5.       Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
      Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
     Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 το έκτου άρθρου του ν.3527/2007, μετά την ακρόαση της προτεινομένης, από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για διορισμό στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Καταπολέμησης και Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρίας Μελπομένης (Μένης) Μαλλιώρη.
6.       Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σχετικά με την Έκθεση της Επιτροπής για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων.
7.       Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα   «Προέδρου Ιωάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 1ης Φεβρουαρίου 2010.
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1.    Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Εξέταση μάρτυρα.
 
2.    Ώρα 14.00΄ - «Προέδρου Ιωάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί διαδικαστικών θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.
 
3.    Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Πρέσβη της Φινλανδίας, κ. ErkkiHuittinen, σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας.
 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ