ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
Aθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Δ΄

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(17.01.2022 – 21.01.2022)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 11.30΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».
Εισηγητές: Βασίλειος (Λάκης) Βασιλειάδης και Χρήστος Γιαννούλης
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Βασίλειος Γιόγιακας και Ιωάννης Σαρακιώτης
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα, επί της «2ης Ετήσιας Έκθεσης για τη βία κατά των γυναικών» της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
 
4. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Βασίλειος Γιόγιακας και Ιωάννης Σαρακιώτης
 
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση)
Εισηγητές: Βασίλειος Γιόγιακας και Ιωάννης Σαρακιώτης
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
H ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση και έγκριση του Πορίσματος της Επιτροπής.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Τουρισμού:
Α. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Μογγολίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού».
Εισηγητές: Βασίλειος (Λάκης) Βασιλειάδης και Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης
 
Β. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού».
Εισηγητές: Βασίλειος (Λάκης) Βασιλειάδης και Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης
 
4. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
Εισηγητές: Μάξιμος Σενετάκης και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 09.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62  του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2019 και 2020, του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ακρόαση του Προέδρου του, κ. Αθανασίου Παπαϊωάννου.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Μάξιμος Σενετάκης και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Κυβερνητικός Προγραμματισμός»
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.
Επίσης, στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν οι κ.κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας  (ΕΝ.Π.Ε.) και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Δήμαρχος Τρικκαίων.
 
5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Μάξιμος Σενετάκης και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής επί θεμάτων προστασίας της βιοποικιλότητας: (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Υπεραιωνόβιων Δέντρων, χρηματοδοτήσεις και βιοποικιλότητα)
Ειδικότερα θέματα:
α) Η προστασία των σπηλαίων και των ενδημικών σπηλαιόβιων οργανισμών
 β) Η επανεισδοχή του κάστορα στην Ελλάδα
           γ) Η προστασία των άγριων μελισσών και των λοιπών εποικονιαστών.
          Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν (μέσω τηλεδιάσκεψης) οι κ.κ.: Γεώργιος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τριάντης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Ιωάννης Μητσόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια Οικολογίας και Οικογεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ολιβιέ Βαρδακούλιας, Οικονομολόγος στο Climate Action Network (CAN) Europe, Καλούστ Παραγκαμιάν, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και Θεόδωρος Κομηνός, Ζωολόγος – Οικολόγος στο Εργαστήριο Ζωολογίας του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.                                                               
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
(4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές: Μάξιμος Σενετάκης και Χαράλαμπος (Χάρης) ΜαμουλάκηςΔείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ