ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
Aθήνα,  14 Φεβρουαρίου 2022
ANATYΠΩΣΗ B΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(14.02.2022 – 18.02.2022)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1.Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡOΠH ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας». (2η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Διονύσιος Χατζηδάκης και Γεώργιος Τσίπρας
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Διονύσιος Χατζηδάκης και Γεώργιος Τσίπρας
 
3. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 
4. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 
5. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, για την προ της υπογραφής Σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου από ΧΘ: 2+456 έως ΧΘ:3+486», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές: Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προσβάσιμος Τουρισμός – Τουρισμός για όλους.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού και Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.Ώρα 09.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
                                                                                                                                          
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Οι θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αθανάσιος Τσιάνος.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2019 και 2020, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Α΄ και Γ΄ Μονάδων) και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και επέκταση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Θεσμοθέτηση της Αμοργού ως θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής – Πρόγραμμα «Αμοργόραμα».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Συμεών Κεδίκογλου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαρίνα Πέτρου, Γενική Διευθύντρια Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανδρέας Θεοφίλου, Διευθυντής Γραφείου του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, στην Επιτροπή θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, και οι κ.κ.: Ελευθέριος Καραΐσκος, Δήμαρχος Αμοργού, Ιωάννα - Μαρία Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Cyclades Preservation Fund (CPF), Παναγιώτης Δενδρινός, Θαλάσσιος Βιολόγος και μέλος της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης των περιοχών Natura 2000 του Ν. Αιγαίου, Βαγγέλης Παράβας, Βιολόγος και Επιστημονικός Σύμβουλος του Αμοργοράματος, Άντζελα Λάζου Ντην, Υπεύθυνη των θαλάσσιων προγραμμάτων στην Ελλάδα του Blue Marine Foundation, Δρ. Μαρία Σαλωμίδη, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Δρ. Βασίλειος Γερακάρης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ιωάννης Μπουντούκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ) και Μιχάλης Κρόσμαν, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου Αλιέων Αμοργού.
 
3. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
Α. «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μαλαισίας».
Β. «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας».
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κόλλιας και Χρήστος Γιαννούλης
 
4. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
Α. «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Β. «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας».
Γ. «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουάντα».
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κόλλιας και Χρήστος ΓιαννούληςΔείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ