ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Aθήνα, 9 Μαρτίου 2022
 ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Γ΄
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(07.03.2022 – 11.03.2022)
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή ειδική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των γυναικών».
Προς τα μέλη των Επιτροπών θα απευθυνθεί η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Η κοινή συνεδρίαση συγκαλείται με πρωτοβουλία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις» (4η συνεδρίαση –β΄ανάγνωση).
Εισηγητές: Ελένη Ράπτη και Κωνσταντίνος Μάρκου       
 
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».
Εισηγητές: Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Α. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».
Εισηγητές:  Φίλιππος Φόρτωμας και
Β. «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας».
Εισηγητές:  Φίλιππος Φόρτωμας και
Γ. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας».
Εισηγητές:  Φίλιππος Φόρτωμας και Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
 
5. Ώρα 17.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), κ. Αναστάσιο Μάνο, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων για το έτος 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α (παρ.2, περ.α΄, υποπερ.iii) του Κανονισμού της Βουλής και 50 του ν. 4820/2021.
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Η θέση σε ισχύ του 15ου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ελλάδα.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο καθηγητής κ. Ιωάννης Κτιστάκις, Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Στυλιανός Κουτογλίδης, Διευθυντής του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Κασσάνδρας Χαλκιδικής, η κυρία Αικατερίνη Παπανικολάου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Ηλίας Μπενέκος, Γεωπόνος, Υπάλληλος του Τμήματος Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 
4. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
 
5. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Ανεξέλεγκτη βόσκηση».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν:
  • ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης,
  • ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς,
  • ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Αμυράς,
  • ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Συμεών Κεδίκογλου,
  • ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Στύλιος,
  • ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος- Ευάγγελος Αραβώσης,
  • ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος και
  • ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), κ. Δημήτριος Μελάς.
Επίσης, έχουν προσκληθεί, προκειμένου να ενημερωθούν (μέσω τηλεδιάσκεψης), εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων της χώρας.
 
6. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης

            

ΠΕΜΠΤΗ

1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση).
Εισηγητές: Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής και έγκριση, κατά το άρθρο 43A του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 4 του ν.4270/2014, όπως ισχύουν, των επιλεγέντων, από το Υπουργικό Συμβούλιο, για τις θέσεις Προέδρου και τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κυρίας Αναστασίας Μιαούλη και κ.κ. Δημήτριου Καινούργιου, Νικόλαου Τάτσου και Απόστολου Φιλιππόπουλου.
 
3. Ώρα 14.00΄-  Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
Εισηγητές: Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης.Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ